כרטיס בודד לבריכה

כניסה אחת לבריכה

תקף לשנה מיום הקניה

4550